FOTO'S UIT DE OUDE DOOS VAN: LANDBOUWMECHANISATIE - 1973 VI

Door Niels in Ingekomen Foto's, zondag 14 mei 2023 19:00

De dalende stroprijzen zorgen ervoor dat meer aandacht is voor de stoppelbewerking. Een demonstratie met ploegen, frezen en cultivators wordt door LM gebracht. Ook is er aandacht voor veebedrijven en natuurlijk nieuwe mechanisatie.
image
Niet alleen aandacht voor mechanisatie, ook voor ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur volgt het vakblad. Bij het dagelijks melken op stal maken de koeien van een onverharde weg een modderpoel.

image
Proef met een ongewapende betonweg met een aslast van ruim 10 ton.

image
Kuilvoeropslag met een zgn. pakjeskuil langs de betonnen bedrijfsweg.

image
Machinaal uitvoeren van een ongewapende betonweg van 3m breed en 15cm dikte. Hier op het bedrijf van de heer J.G. Wassenaar te Hallum.

image
Op afstanden van 3 meter worden zogenaamde schijnvoegen in het beton getrild met een strookje hardboard van 5cm.

image
Vooraanzicht van de afwerkmachine. Voor de machine liggen stalen rijplaten voor de aanvoer van betonmortel.

image
De nabehandeling dmv. Het aanbrengen van een anti-slipprofiel met een harde bezem en afsproeien met parafine.

image
Vanwege de lage stroprijzen ontstaat in het Oldambt meer belangstelling om het stro niet meer af te voeren maar te verhakselen of verbranden. Zelfs door diep te stoppelploegen lukt het op deze kleigrond onvoldoende om het stro onder te werken. Voor een snelle vertering is oppervlakkige inwerking vereist.

image
Het gebruik van een vastetandcultivator na de stoppelploeg bleek de vertering weinig te bevorderen. Veel stro bleef onbedekt.

image
Door vooraf te culiveren kan de stoppel lossnijden. Het kerend effect van de stoppelploeg wordt verbeterd.

image
De zaaifrees (achter een Renault 98) die bestaat uit een bladenfrees en een zaaimachine. Hiermee kan intensief worden gemengd. Daarmee is het voor het Oldambt een interessante machine.

image
De hakenfrees is een interessant alternatief. In de proef werd een goede menging verkregen maar een minder fijn zaaibed dan bij de bladenfrees.

image
Voor het oppervlakkig inwerken van stro en zaaizaad (groenbemester) kan een messeneg worden toegepast. Veel vermogen en een hoge rijsnelheid zijn vereist.

image
De rotorkopeg, hier met lepelvormige tanden, bleek een goede combinatie met stoppelploegen. Ook op de Lely rotorkopeg kan een zaaimachine worden gebouwd.

image
Deze 2-scharige freesploeg (Raussendorf) mengde het stro tot op de bouwvoor. Het in banen leggen van stro moet met deze gewijzigde uitvoering zijn verbeterd. Voor inzaai wordt een goed zaaibed verkregen.

image
Onlangs heeft Jean Walterscheid GmbH Lohmar een groep Nederlandse deskundigen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van een nieuw systeem voor automatisch aankoppelen van werktuigen met en zonder aftakas. Hier de onderdelen die benodigd zijn.

image
Het koppelsysteem voor driepuntswerktuigen met aftakas. De plaat waarop de as wordt bevestigd wordt door een beugel opgepakt. Op de aftakas de schijf met stiften van de vrijloopkoppeling.

image
Het aankoppelen van een getrokken werktuig. De trekboom en tussenas zijn aan een plaat bevestigd.

image
Getrokken werktuig met aftakasaandrijving in de gekoppelde stand. De plaat wordt door de beugel tegen de achterbrug gedrukt en vergrendeld.

image
Het koppelen van een zwaar werktuig met driepunt en aftakas.

image
De gedachte wint dat giftige middelen in de landbouw tot het uiterste moet worden beperkt. Mede daarom wordt loofbranden ontwikkeld. Sinds 1969 wordt in Noord-Holland veel pootaardappelloof gebrand. Hier een 7 meter brede machine achter een Unimog (met 1500 liter brandstoftank).

image
LM keek naar de oogst, opslag en voeren van snijmaïs in Noord-Italië. In Nederland is de teelt in 4 jaar tijd gegroeid van 4300 naar bijna 30.000 hectare. Hier aanvoer met vrachtwagens en een grote laadschop die de ladingen opduwt. De silo wordt met plastic en autobanden afgedekt.

image
Op de veldhakselaar zijn koelventilatoren gemonteerd om de chauffeur af te koelen.

image
Voermengwagen op een vrachtwagen die het voer via een dwarsafvoerband rechtstreeks in de voergoot brengt. Daar is wel een tweede man voor nodig.

image
Een strooier op de toevoerband die ureum toedient voor de blazer.

image
Een sleufsilo met perronstukken in aanbouw. 25 meter lang en 11 meter breed en 2,70m hoog.

image
In 1923 werd de heer Johan Leonard Lang II opgenomen in het bedrijf van zijn vader. Thans voert hij samen met zijn zoon Johan Leonard Lang III het belang van het bedrijf. Aan dit 50-jarig bestaan werd onlangs aandacht besteed. Uit blijdschap bood hij het Nederlandse Rode Kruis een Fiat autobus aan voor rolstoelpatiënten. De omzet bedraagt 350 miljoen gulden, hoofdzakelijk afkomstig van de Fiat autoverkoop. Via een net van 60 dealers verkoopt het landbouwtrekkers vanuit Apeldoorn (Fiat Dieselcentrum). Op de foto J. Leonard Lang II.

image
Bergmann opraapwagen met scharnierende trekboom en hydraulische bediening. Firma L.J. Blaauw te Stadskanaal is importeur.

image
Ook nieuw is deze Bergmann M64 meststrooier met 4000 kilo draagvermogen.

image
Bij de Ruilverkaveling Dwingeloo-Smalbroek is een begin gemaakt aan het leggen van 17km drainbuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de banddrainmethode. Het hechtapparaat op de machine maakt van een platte buis een ronde drainbuis. De Heijdemaatschappij heeft het idee met de Technische Hogeschool Zwolle en A.H. Steenbergen Klaaswaal ontwikkeld.

image
Sinds 2 jaar heeft Cebeco handelscontracten met de Oost-Duitse Fortschritt fabrieken. Als eerste werd de E280 veldhakselaar geïmporteerd. Daarnaast wordt thans de E512 maaidorser geïmporteerd. De machine levert 105 pk en heeft een 420cm maaibord. De graantank meet 2300 liter en hij kost 60.000 gulden.

image
Louis Nagel importeert de Irrigator automatische regeninstallatie uit Frankrijk. De slang is 200, 300 of 400 meter lang.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

VOEG EEN REACTIE TOE

U dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren. Vul hieronder uw gebruikersnaam
en wachtwoord in of registreer u als lid op Agrifoto.